BoLS Lounge : Wargames, Warhammer & Miniatures Forum

Conversation Between ! : ? and iphone6s

1 Visitor Messages

 1. diệt. Dù vậy, du hồn vẫn không thể từ trong khe nứt không gian mà bay

  ra. Chỉ có những khi gần sụp đổ, khi ta đi vào, bọn nó mới có thể đi

  vào. công ty dịch vụ kế toán dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm trung tâm kế toán tại đà nẵng trung tâm kế toán dịch vụ báo cáo thuế trung tâm kế toán tại thủ đức


  -Cho nên, ngươi căn bản là không có cách nào rời khỏi, lại càng không nói tới những du hồn kia.

  -Du hồn kia nếu ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng cuối cùng, ngươi có lẽ vẫn phải cùng ta trở về không gian tịch diệt, đây là sứ mệnh

  của thôn hồn.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1